Datum objave: 13.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,

              1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT (D010001)v nazivu (3) asistent za področje računalništva in informatike

 

Eno prosto delovno mesto

     Zaposlitev za določen čas 24 mesecev s polnim delovnim časom

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali magistrska izobrazba računalništva in informatike (2.Bolonjska stopnja)   

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij 

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-      vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov   pri predmetu

-      sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih

-      sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-      nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

-      skrbi za varno delo delavcev in študentov

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.   Rok za prijavo:

Rok za prijavo od 13.10.2015 do 23.10.2015.

 

Kandidati naj k prošnji priložijo kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno), bibliografijo (samo kandidat, ki nima raziskovalne šifre in nima s tem zavedene bibliografije v sistemu Cobiss), vizijo svojega dela na FRI v prihodnosti, opis raziskovalnega dela s predvidenim terminom zagovora doktorske disertacije, opis kompetenc s področij, na katerih bi kandidat rad pedagoško deloval in opis minulega pedagoškega dela.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana si pridržuje pravico, v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, da kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Alenka Kramžar Dolinar

Telefonska številka: 01 4798 114

E-mail: alenka.dolinar@fri.uni-lj.si