Datum objave: 15.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž
Šifra DM: D010001
Tarifni razred:  IX
Šifra naziva: 1
Naziv: asistent  z doktoratom

Število razpisanih delovnih mest: 3

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

 • zahtevana izobrazba:  8. raven izobrazbe farmacevtske smeri (doktor znanosti)
 • veljaven habilitacijski naziv:  asistent za področje farmacevtske tehnologije ali farmacevtske tehnologije in biofarmacije ali farmacevtske nanotehnologije ali kozmetologije;
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
 • poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
 • nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme,
 • opravljanje drugih nalog.

Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Rok za prijavo: do 20.10.2015

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka:  4769-505
E-mail: