Datum objave: 20.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž, na Katedri za teorije in metode pomoči

 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D019001
 • šifra naziva: 3
 • naziv: docent
 • za nedoločen čas od 30.12.2015, 40 ur tedenske delovne obveznosti.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Socialno delo

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • posebna znanja in izkušnje s področja teorij in metod pomoči
 • raziskovalno in znanstveno delo s področja teorij in metod pomoči
 • bibliografija s področja teorij in metod pomoči
 • izkušnje vodenja in koordiniranja projektov s študenti
 • končana edukacija psihoterapevtske smeri znotraj Evropske zveze za psihoterapijo, pridobljen ECP – European certificate for psychotherapy
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika
 • prednost bodo imeli kandidati, ki imajo opravljeno psihoterapevtsko edukacijo ter bibliografijo s področja teorij in metod pomoči

3.Kratek opis del in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Delovne izkušnje:

 • 3 leta delovnih izkušenj pri delu in raziskovanju na področju teorij in  metod pomoči

5. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom bomo izvedli s 30.12.2015

6. Rok za prijavo:  rok za prijavo 60 dni; do 19.12.2015

5. Kontaktna oseba na članici: Alenka Majer, tajnik fakultete, 
tel. 01/300-62-36,
e-mail: