Datum objave: 20.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

Asistent / Asistent  z doktoratom - IX (m/ž)

 na Oddelku za geologijo, Katedri za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo 

št. delovnih mest: 1

šifra del. mesta: D010001, šifra naziva: 1, tarifni razred: IX

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   doktorat znanosti s področja geologije Habilitacijski naziv:  asistent za področje geologija

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         Obvladovanje veščin geološkega kartiranja in drugih oblik terenskega dela

·         Kompetence na enem ali več področjih, ki jih pedagoško pokriva katedra: geomorfologija, geološko kartiranje, sedimentologija in recentna sedimentologija, strukturna geologija,

·         Aktivno znanstvenoraziskovalno udejstvovanje in objavljanje na področjih delovanja katedre in izkušnje z delom na raziskovalnih projektih

·         Izkušnje s pedagoškim delom in pri popularizaciji geologije v širši javnosti

·         Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

4.    Delovne izkušnje: 2 leti

Poskusno delo:  3 mesece

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

 

- vodenje teoretskih, praktičnih, terenskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:

     Datum objave: 20.10.2015, rok za prijavo 7 dni; do 28.10.2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

Elektronska pošta: helena.zalar@ntf.uni-lj.si