Datum objave: 22.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:

 

·         Organizator informatike VII/2.

·         Število razpisanih delovnih mest: 1.

·         Šifra delovnega mesta: J017064.

·         Tarifni razred: VII/2.

Šifra naziva: 0. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas. Trajanje zaposlitve: določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu predvidoma do 13. novembra 2016).

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer,

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer,

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-          poznavanje osnov informatike, predpisov in standardov s svojega področja, spletnih tehnologij,

-          poznavanje html, CSS, IPv4, IPv6, mrežne tehnologije,

-          znanje vsaj enega višjega programskega jezika,

-          znanje operacijskega sistema Windows in Linux, instalacije in pomoč uporabnikom,

-          administracija Linux in Windows Serverjev,

-          znanje Microsoft Office programa, Google storitev,

-          poznavanje vsaj enega sistema za delo s podatkovnimi bazami,

-          poznavanje, delo in administracija s typo3 CMS,

-          poznavanje, delo in administracija Moodle,

-          poznavanje, delo in administracija Microsoftove domene, Sharepointa in Exchanga,

-          poznavanje projektorske in audio multimedijske opreme, priklopi, analiza težav,

-          poznavanje računalniške opreme, klientov in strežnikov,

-          poznavanje protiplagiatorskih sistemov,

-          nadgradnje strežnikov,

-          aktivno znanje angleščine, komunikativnost in organizacijske sposobnosti,

-          zaželene delovne izkušnje na področju dela na računalniškem omrežju v okviru UL.

 

 

Poskusno delo: 3 mesece.

 

 

 

3.    Kratek opis del in nalog

planiranje, koordiniranje, nabava, vzdrževanje računalniške, telekomunikacijske opreme in mrež, planiranje, koordiniranje, nabava potrošnega materiala in rezervnih delov, vodenje evidenc računalniške strojne in programske opreme in njihovih nahajališč, evidence priključkov oz. IP številk v omrežju, potrošnega materiala, ipd., obveščanje servisne službe o nastalih napakah, koordinacija odprave napak, koordinacija z zunanjimi sodelavci pri vzdrževanju lokalne mreže, nameščanje programskih paketov na računalniško opremo, priključevanje računalniške opreme na mrežo, izvajanje preventivnega vzdrževanja po navodilih serviserjev, nudenje pomoči uporabnikom – delavcem fakultete, vodenje arhiva službe, vodenje statistik, evidenc, baz podatkov s področja dela službe za informatiko, urejanje domače internetne strani, v sodelovanju in po nalogu vodstva fakultete, nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj službe zaradi zagotovitve

      nemotenega poteka dela,

·         vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik,

·         spremlja predpise s svojega področja,

·         opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje, ki vsebinsko sodijo v ožje strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Datum objave: 22. 10. 2015

 

5.    Rok za prijavo: 5 dni od datuma objave do 27. 10. 2015

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom predvidoma od 15. 11. 2015. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

 

6.    Kontaktna oseba na članici:

            Marina Cimprič

            Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: