Datum objave: 29.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR VII/2 ZA RUSKI JEZIK (m/ž)

v nazivu visokošolski učitelj lektor za ruski jezik za nedoločen čas, delo s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

-          profesor ruščine

-          veljaven habilitacijski naziv lektor/lektorica za ruski jezik

-          aktivno znanje slovenskega jezika

-          strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost

 

 

Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,

-          izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih  (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – specialističnih študijskih programih in drugih oblik pedagoškega dela,

-          pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven.

 

 

Rok za prijavo:

do vključno 6. 11. 2015

 

 

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: