Datum objave: 04.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: na UNI študijskem programu 2. stopnje Elektrotehnika: Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki in biomedicini, Seminar Biomedicinska tehnika, Meritve in senzorji v biomedicini, Interdisciplinarni projekti in na VSŠ programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika: Elektronika.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 01.01.2016 do 31.12.2017 s trimesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 • doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 • doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje ELEKTROTEHNIKA.

 Funkcionalna znanja:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in za delo v skupini
 • smisel za delo s študenti
 • uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, za uporabo osebne varovalne opreme in izvajanje drugih varnostnih ukrepov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Od kandidata se pričakuje tudi znanja na področju:

 • modeliranja fizikalnih pojavov v tehniki in biomedicini
 • numeričnih metod in modeliranja z metodo končnih elementov (npr. COMSOL)
 • merilne tehnike
 • elektronike
 • načrtovanja električnih vezij
 • simuliranja električnih vezij (npr. z metodo SPICE)
 • analize biomedicinskih signalov in slik

Rok za prijavo: 7 dni, od 05.11.2015 do 12.11.2015

Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: