Datum objave: 06.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

 

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

 

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR VII/2 ZA PODROČJE SINOLOGIJE (m/ž)

v nazivu visokošolski učitelj lektor za SINOLOGIJO za nedoločen čas, delo s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          Univerzitetni diplomirani sinolog

-          veljaven habilitacijski naziv lektor/lektorica za sinologijo

-          aktivno znanje slovenskega jezika

-          strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost

 

 

Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,

-          izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih  (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – specialističnih študijskih programih in drugih oblik pedagoškega dela,

-          pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven.

 

Rok za prijavo:

8dni, do vključno 17. 11. 2015

 

Nastop dela:

22. 2. 2016

 

6-   Kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: