Datum objave: 13.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 

Članica

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4

Portorož

 

1. Razpisano delovno mesto

VISOKOŠOLSKI UČITELJ-

 za področje EKONOMIKE TRANSPORTA

 

2. Pogoji za opravljanje dela

doktorat znanosti,

veljaven učiteljski pedagoški naziv docent za področje ekonomike transporta,

zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas,

znanje slovenščine, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

3. Kratek opis dela in nalog:

·    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam,

·    organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,

·    predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa,

·    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,

·    mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,

·    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

 

4. Rok za prijavo:

60 dni      13.11.2015 do 12.1.2016

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

 

5 Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela

05 67 67 221

E- mail: