Datum objave: 19.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta


 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: H019001 – Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž);

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: H019001, Tarifni razred: IX, Plačna podskupina: H1, Vrsta zaposlitve: polni delovni čas; Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.12.2015  do 31.12.2016.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji iz fizikalnih smeri,

·         habilitacijski naziv asistenta za področje fizike, sprejet na UL,

·         inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,

·         znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,

delovne izkušnje: 1 leto. poskusno delo: 3 mesece.

 

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0188 Astrofizika in fizika atmosfere; N1-0040 Dinamični zvezdni in medzvezdni medij v spektroskopskih pregledih neba; ESA – External catalogues for the radial velocity spectrometer of Gaia strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog),

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Podrobnejši opis:

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv asistent lahko (izvaja) opravlja:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

 

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih (do 50% pedagoške obveznosti)

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-            nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

 

Datum objave: 19.11.2015

 

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 19.11.2015 do 24.11.2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba        

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si