Datum objave: 24.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA (v vseh treh nazivih) na Katedri za maksilofacialno in oralno kirurgijo, za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 20% redno + 20% dopolnilno delo )

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba iz medicine ali dentalne medicine,  v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
  • veljaven pedagoški naziv za področje Maksilofacialna in oralna kirurgija
  • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo: 8 dni, od 24.11.2015 do 2.12.2015
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr. prof. dr. Nataša Ihan Hren
Telefon: 01 522 4235