Datum objave: 23.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC  - m/ž
na Oddelku za materiale in metalurgijo, šifra del. mesta: H019007, naziv: /,
za določen čas, s krajšim delovnim časom 5%.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške smeri.
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent ali znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje: Fizikalna metalurgija ali Procesna tehnika materialov ali Inženirski materiali
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, komunikativnost,

Kratek opis dela in nalog:  

 • znanstvenoraziskovalno delo na projektih z industrijo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo:  3 dni, do vključno 27.11.2015

Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39