Datum objave: 24.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

šifra del. mesta: H019001
tarifni razred: IX
za določen čas – 25 mesecev (od 1.12.2015 do 31.12.2017)
s krajšim delovnim časom – 5% polnega delovnega časa

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti tehniške smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv:  asistent raziskovalec ali asistent za področje inženirski materiali
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo na programu P2-0205
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:  3 dni, do 27.11.2015

Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39