Datum objave: 26.11.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

      RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž)

      na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

     

      šifra del. mesta: H017004

 

      za določen čas – 12 mesecev (od 1.1.2016 do 31.12.2016),

      s krajšim delovnim časom (36 ur/teden)

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), na področju tekstilstva Veljaven habilitacijski naziv:   /

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij, usposobljenost za delo na različnih analitskih aparatih, urejanje spletnih strani

 

Delovne izkušnje:   1 leto ustreznih delovnih izkušenj Poskusna doba: 3 mesece

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

 

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah raziskovalnega infrastrukturnega centra NTF

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4. Rok za prijavo: 14 dni do 11.12.2015

5. Kontaktna oseba na članici:

    Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39   

 

 

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana