Datum objave: 01.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:               Univerza v Ljubljani,

                Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.       Razpisano delovno mesto:  ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

 (razpisano 1 delovno mesto)

2.       Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja družbenih ved

-          aktivno znanje slovenskega jezika,

-          aktivno znanje angleškega jezika

-          veljavna raziskovalna  izvolitev v naziv asistent (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent)               

-          informacijska pismenost,

-          poznavanje statističnih programov za analizo podatkov,

-          osnovno poznavanje meta podatkovnih standardov,

-          osnovno poznavanje XML/HTML strukture in protokolov

-          izkušnje z delom na mednarodni ravni (projekti, dogodki, konference)

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju

-          samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja

-          administrativno vodenje dela,

-          informacijsko svetovalno delo,

-          priprava in zbiranje podatkov,

-          delo na mednarodni ravni po nalogu predstojnika (projekti, dogodki, konference)

-          spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.       Rok za prijavo:                          1. 12. 2015 do 3. 12. 2015

kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi in izvolitvi

                                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

5.       Računalniški programi:        dobro poznavanje MS Office, SPSS

 

6.       Funkcionalna znanja                            

in ostale zahteve:                                    inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

                        

7.       Delovno razmerje:                   določen čas,  do 31. 7. 2017 (projektno delo)

                                         Polni delovni čas, 40 ur/teden

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2016

                      

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Polak Mojca

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si