Datum objave: 03.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

1.      Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC H019007

 

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti s področja družbenih ved (mednarodni odnosi), veljavni raziskovalni naziv znanstveni sodelavec, lahko tudi pedagoški naziv docent (področje mednarodni odnosi), bibliografija s področja mednarodnih odnosov in mednarodne politične ekonomije, zaželeno je znanje še enega tujega jezika

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo

-          organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)

-          povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami

-          sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4.       Rok za prijavo:                  3. 12. 2015  do 7. 12. 2015

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in nazivu

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

 

5.      Računalniški programi:     Dobro poznavanje MS Office

 

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

                                         delovne izkušnje z delom pri raziskovalnih projektih

 

 

7.       Delovno razmerje:             določen čas,  do 31. 12. 2020 (projektno delo)                                                                                                 polni delovni čas, 40 ur/teden

                                         predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu januarju 2016

 

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si