Datum objave: 07.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 5 dni od dneva objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT v nazivu asistent za področje Poljedelstvo in pašništvo (M/Ž) za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja in s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri,
  • izvolitev v naziv asistent za področje Poljedelstvo in pašništvo.

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 12.12.2015.

Zaposlitev je predvidena z dnem 1. 1. 2016 oz. po odobritvi kadrovskega načrta za leto 2016 s strani Vlade RS. Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 3101