Datum objave: 08.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

      TEHNIŠKI SODELAVEC VI  (m/ž)

      na Oddelku za metalurgijo in materiale

      šifra del. mesta: J036018

      za določen čas  od 1.1.2016 do 31.12.2016

      s polnim delovnim časom

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   

- višja strokovna izobrazba tehniške smeri ali

- višješolska izobrazba (prejšnja) tehniške smeri (s področja metalurgije in materialov)

Veljaven habilitacijski naziv:   /

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti, timsko delo,

-          čut za varnost in odgovornost,

-          poznavanje in obvladovanje dela z mikroskopom

 

Delovne izkušnje:   1 leto ustreznih delovnih izkušenj Poskusna doba:     3 mesece

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

 

-          priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog

-          sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog

-          organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav

-          nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov

-          vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

-          izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca

-          stalni nadzor nad upoštevanjem in izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov varnosti in zdravja pri delu

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4. Rok za prijavo:  7 dni do 16.12.2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

5. Kontaktna oseba na članici:

    Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39