Datum objave: 15.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: H017004, Tarifni razred: VII/2, Plačna podskupina: H1, Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.02.2016 do 30.12.2016. Delovne izkušnje: 1 leto. Poskusno delo: 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba fizikalnih smeri,

·         inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

 

Opis dela in nalog:

I.I. Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (External catalogues for the radial velocity spectrometer of Gaia),

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

I.II.I. Podrobnejši opis:

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent  lahko (izvaja) opravlja:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

I.II.II. Podrobnejši opis:

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih  (do 50% pedagoške obveznosti),

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalec predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavec),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

 

Datum objave:.15.12.2015

 

Rok za prijavo: 3 dni, od 15.12.2015 do 18.12.2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba      

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si