Datum objave: 14.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

 RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

 

 šifra del. mesta: H017004

 

 za določen čas – 1 leto (od 1.1.2016 do 31.12.2016),

 s krajšim delovnim časom  - 8 ur/teden (20% polnega delovnega časa)

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehniške smeri (področje metalurgije in materilov)

 

Veljaven habilitacijski naziv:   /

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju livarstva, program Termocalc

 

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

 

Poskusno delo:  3 mesece

 

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

 

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni projekt LTH CASTINGS

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:  3 dni do 18.12.2015

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39

       e-pošta: