Datum objave: 16.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

·         Visokošolski učitelj M/Ž.

·         Število razpisanih delovnih mest: 1

·         Šifra delovnega mesta: D019001

·         Tarifni razred: IX.

·         Šifra naziva: 3.

·         Naziv: docent.

·         Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.

·         Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 1. 10. 2016.

    

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

-       doktorat znanosti s področja matematike,

-      veljaven habilitacijski naziv: docent za področje matematike,

-      znanje slovenskega jezika.

 

      Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-          najmanj pet let delovnih izkušenj v visokošolskem prostoru na pedagoškem področju,

-          izkušnje pri delu z mladimi na področju matematike,

-          izkušnje pri promociji in popularizaciji matematike,

-          retorične sposobnosti,

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,

-          inovativnost,

-          usposobljenost za delo z računalnikom,

-          aktivno znanje tujega jezika,

 

 Kratek opis dela in nalog: oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih, magistrskih nalog in drugih del, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.), opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za nedoločen čas od 1. 10. 2016.

 

 

5. Datum objave: 16. 12. 2015.

 

6. Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave do 14. 2. 2016

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,