Datum objave: 24.12.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

     JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 1 Šifra delovnega mesta: D010001. Tarifni razred: VII/2-3. Ime naziva: Asistent. Šifra naziva: 3. Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur na teden. Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

 

Pogoji za opravljanje dela:  

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) fizikalne smeri.

·         visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) fizikalne smeri.

·         magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) fizikalne smeri .

 

      Ostali pogoji:

·         povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0.

·         ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8.

·         veljaven habilitacijski naziv: asistent za fiziko ali fizikalno izobraževanje.

·         najmanj tri leta delovnih izkušenj v visokošolskem prostoru na pedagoškem področju,

·         zaželene so izkušnje s poučevanjem fizike v preduniverzitetnem izobraževanju.

·         aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

          

Kratek opis dela in nalog:

 

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·         opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Sklenitev delovnega razmerja s polovičnim delovnim časom za določen čas predvidoma od 4. 1. 2016, z možnostjo podaljšanja.

 

Datum objave: 24. 12. 2015.

 

Rok za prijavo:  5 dni od datuma objave oz. do 28. 12. 2015

 

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič

Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: kadrovska@pef.uni-lj.si