Datum objave: 12.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D09001)

na Oddelku za gradbeništvo

 

za izvajanje predmetov s področja mehanike konstrukcij, požarne analize konstrukcij in požarne varnosti objektov

 

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva ali

-          doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva

-          veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

-          prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z referencami s področja mehanike konstrukcij ter požarne analize in varnosti konstrukcij

-          zaželen je strokovni izpit za odgovorno projektiranje gradbenih konstrukcij in strokovni izpit za odgovorno projektiranje požarne varnosti

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-          Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          skrb za varno in zdravo delodelavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo:

 

      Datum objave:  12.1.2016, rok 60 dni;  do 11.3.2016

 

Opomba: Izbiro kandidatov in zaposlitve bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2016 s strani vlade RS.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail:  mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si