Datum objave: 13.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za elektrotehniko

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri

predmetih: Osnove robotike, Vodenje robotov, Načrtovanje elektromehanskih izdelkov,

Roboti v stiku s človekom in Robotika.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 01.03.2016 do

28.02.2017 s trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali

- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali

- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali

- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali

- doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali

- doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri.

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika

 Funkcionalna znanja:

-     smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

-    uporaba računalniških orodij (npr. Matlab/Simulink)

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih

- pedagoških aktivnostih,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo

pedagoškega in raziskovalnega dela,  

- delo na področju stroke,

- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje

in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne

opreme in drugih varnostnih ukrepih,

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega

4. Kratek opis znanstveno-raziskovalnih del in nalog s poudarkom na:

- robotski kinematiki, dinamiki in vodenju robotov,

- stiku robota in človeka,

- robotski telemanipulaciji in

- združevanju IMU signalov, filtriranju in odpravljanju motenj.

5. Rok za prijavo:

7 dni, od 12.01.2016 do 19.01.2016

6. Kontaktna oseba na članici:

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si