Datum objave: 19.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 23. 01. 2016)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale


1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM  (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim   delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

• - doktorat znanosti,
• - inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• - izkušnje z vodenjem projektov
• - znanje uporabe računalniških orodij in paketov ter izkušnje za delo s paketi  in programi (SAS, ORACLE, SQL)
• - dobro poznavanje enega ali več programskih jezikov ter pripadajočih tehnologij,
• - poznavanje relacijskih podatkovnih zbirk,
• - znanje najmanj enega svetovnega jezika,
• - pet let ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog: 

• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• genetsko vrednotenje in selekcija domačih živali
• sodelovanje pri uvajanju genomske selekcije domačih živali
• načrtovanje in upravljanje relacijskih podatkovnih zbirk
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo: 5 dni  od 19. 01. 2016  do 23. 01. 2016.

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 320 38 01