Datum objave: 19.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 23. 01. 2016)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC (M/Ž)
za določen čas s polnim  delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.


2. Pogoji za opravljanje dela:

• uspešno končan magistrski študij – 2. stopnja s področja živinoreje in prvenstveno s področja selekcije ter obdelave podatkov
• povprečna ocena izpitov na obeh stopnjah minimalno 9,0
• praktične izkušnje za delo z rejnimi živalmi
• najmanj 2 strokovni objavi
• aktivno znanje jezikov: angleščine
• pasivno znanje: nemščine ali drugega svetovnega jezika
• poznavanje programskih orodij za urejanje teksta (word, excel, power point ipd.), statističnega paketa SAS, programskih orodij za napoved plemenskih vrednosti in parametrov disperzije (PEST, VCE ipd.), podatkovnih baz (npr. Oracle) in SQL programskega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:

• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 5 dni   od 19.  01.  2016  do vključno 23. 01. 2016

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

• Ime in priimek: Mojca Dermastja


Telefonska številka:  01 320 38 01