Datum objave: 20.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
              Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 1
• TEHNIČNI DELAVEC IV-I

v organizacijski enoti/podenoti: TAJNIŠTVO
/Referat za pravne, kadrovske, upravne in tehnične naloge
• Šifra delovnega mesta: J034074
• Tarifni razred: IV

2. Trajanje zaposlitve: Določen čas s polnim delovnim časom, predvidoma do 31. 12. 2016

3. Pogoji za opravljanje dela:
• Srednja poklicna izobrazba tehniške smeri
• Vozniški izpit B kategorije
• Komunikativnost
• 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj
• Poskusno delo 1 mesec

4. Kratek opis dela in nalog:
- Prevzemanje in odpremljanje pošte,
- Pomoč pri pripravi raznih gradiv, odpremi,
- Administrativna in tehnična dela v zvezi s prevzemom, razporejanjem, raznašanjem in oddajo dnevne pošte,
- Posredovanje faksov in oddaja hitre in nujne pošte,
- Delo na fotokopirnem stroju,
- Odgovornost za pravočasno razmnoževanje in razdelitve gradiv,
- Odgovornost za redno vzdrževanje naprave, v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa),
- Evidenca dela in materiala na fotokopirnem stroju,
- Vodenje evidence odposlane pošte in porto blagajne,
- Izročanje in sprejemanje paketnih in drugih pošiljk direktnim naročnikom,
- Odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa),
- Izvrševanje manjših popravil opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega serviserja,
- Popis porabe vode in energije in kontrola računov,
- Dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje,
- Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu in naročilu tajnika članice.

5. Rok za prijavo: 8 dni od objave, od 20. 1. do 28. 1. 2016
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba AGRFT, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, email: )

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: