Datum objave: 25.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike. Reg. št. objave na ZRSZ: MJ80695.

 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1.
 • Šifra delovnega mesta: D019001.
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje matematike.
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: D1.
 • Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas – 20 ur/teden.
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
 • Začetek zaposlitve: v študijskem letu 2016/2017.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja matematike;
 • HABILITACIJSKI NAZIV: veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje matematike. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta, zlasti za:

- vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo;
- kakovostno pedagoško delo;
- uspešno mentorsko delo na vseh ravneh študija;
- organizacijo pedagoškega procesa;
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter študijskih programov.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 25. 3. 2016.

Rok za prijavo: 60 dni, od 25. 1. 2016 do 25. 3. 2016.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidatke ali kandidati  v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: