Datum objave: 27.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
ASISTENT (D010001) v nazivu (3) asistent za področje računalništva in informatike

Eno prosto delovno mesto

Zaposlitev za določen čas (poletni semester š. l. 2015/2016) s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja (nadomeščanje)

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: vsaj univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja)  
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike
 • Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij 

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov   pri predmetih Algoritmi, Organizacija računalniških sistemov, Arhitektura računalniških sistemov in drugih
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: rok za prijavo do 05.02.2016.

Kandidati naj k prošnji priložijo

 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno),
 • bibliografijo (samo kandidat, ki nima raziskovalne šifre in nima s tem zavedene bibliografije v sistemu Cobiss),
 • kratko vizijo svojega dela na FRI v prihodnosti, 
 • opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela,
 • življenjepis.

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana si pridržuje pravico, v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, da kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.