Datum objave: 09.03.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI, Aškerčev cesta 2, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 

POMOČNIK TAJNIKA FAKULTETE ZA PRAVNO-UPRAVNE ZADEVE

 

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017903

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Začetek dela: predvidoma april 2016

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         Zahtevana izobrazba:

o   specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri,

o   visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri,

o   magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri.

 

·         Ostali pogoji:

o   5 let ustreznih delovnih izkušenj,

o   opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP),

o   aktivno znanje slovenskega jezika,

o   aktivno znanje najmanj enega tujega jezika in pasivno znanje drugega tujega jezika,

o   odlično poznavanje predpisov področja delovnega prava in zakonodaje s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti,

o   poznavanje dela v računalniškem okolju MS Office,

o   izkazane vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:

-        samostojno načrtuje in opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,

-        samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,

-        spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,

-        opravlja informacijsko svetovalno delo

-        pripravlja in zbira podatkov,

-        samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

-        spremlja zakonske in podzakonske predpise s področja visokega šolstva ter avtonomnih predpisov Univerze v Ljubljani in fakultete ter o njih seznanja vodstvo in strokovne službe fakultete;

-        organizira in skrbi za pripravo splošnih in posamičnih aktov fakultete in njihovo usklajenost z zakonodajo;

-        daje pobude za spremembo internih aktov oz. usklajuje interne akte z veljavno zakonodajo;

-        obvezno sodeluje na sejah Senata in Upravnega odbora, po potrebi tudi na sejah drugih stalnih komisij in občasnih delovnih teles Senata;

-        sodeluje oz. oblikuje stališča v postopkih predlogov sprememb zakonskih in podzakonskih predpisov s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter avtonomnih predpisov Univerze v Ljubljani in fakultete;

-        podaja pravna mnenja vodstvu fakultete in drugim službam fakultete, po potrebi sodeluje pri posredovanju odgovorov na vprašanja javnosti in revizijskih inštitucij;

-        pravno svetuje komisiji za pritožbe študentov in disciplinski komisiji za študente I. stopnje;

-        vodi pravne in upravne postopke fakultete;

-        oblikuje poročila, sklepe in stališča z delovnega področja;

-           sodeluje s strokovnimi službami na UL na področju vseh pravnih vidikov delovanja fakultete;

-           opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Poskusno delo: 3 mesece.

 

Datum objave: 9. 3. 2016

 

Rok za prijavo: 30 dni od datuma objave, t.j. do 8. 4. 2016

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazilu o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta v Ljubljani

Kadrovska služba

Aškerčev cesta 2,

1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba: Kadrovska služba, Lidija Strmole Menčak , telefonska številka: (01) 241 1030