Datum objave: 16.03.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1 – 0 (m/ž)

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: J017100, Tarifni razred: VII/1, Plačna podskupina: J1, Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta za nadomeščanje delavke, ki bo na porodniškem dopustu. Delovne izkušnje: 1 leto. Poskusno delo: 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri

aktivno znanje angleškega jezika, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP), znanje za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

 

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:

-       samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju

-       samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja

-       administrativno vodenje dela,

-       informacijsko svetovalno delo,

-       priprava in zbiranje podatkov,

-       spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja

-       samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

-       administrativno vodi podiplomski študij,

-       pripravlja razpise za vpis na podiplomski študij in spremlja vse vrste javnih razpisov s področja podiplomskega študija,

-       pripravlja in oblikuje sezname predavanj za podiplomski študij ter oblikuje druga gradiva za študente,

-       izvaja vpis podiplomskih študentov,

-       pripravlja pogodbe o podiplomskem študiju s študenti,

-       pripravlja podatke za izstavitev računov za šolnino podiplomskim študentom ter spremlja in terja plačila na področju podiplomskega študija,

-       spremlja in obravnava postopke s področja podiplomskih študentskih in študijskih zadev,

-       obvešča in informira podiplomske študente o tekočih študijskih zadevah fakultete,

-       skrbi za postopke mednarodne izmenjave podiplomskih študentov in ureja študijske problematike tujih državljanov,

-       vodi postopke v zvezi s podelitvijo magistrskih diplom in promocije doktorjev znanosti,

-       vodi knjige magistrov in doktorjev znanosti ter evidence njihove poklicne kariere (alumni),

-       pripravlja gradiva iz delovnega področja za posvetovalna telesa Senata fakultete ter skrb za realizacijo njihovih sklepov,

-       sodeluje s strokovno službo za podiplomski študij UL,

-       pripravlja vloge za sofinanciranje podiplomskega študija ter pripravlja poročila in vodi statistike s področja podiplomskega študija, ki jih predpisuje država in/ali univerza,

-       pripravlja gradiva, vodi evidenco realizacije sklepov senata fakultete na področju podiplomskega študija,

-       skrbi za posodabljanje spletne strani fakultete na področju podiplomskega študija,

-       nadomešča  zaposlene v študentskem referatu – dodiplomski študij v času odsotnosti,

-       izvaja administrativne postopke v zvezi s priznavanjem izobraževanja,

-       skrbi za študentske ankete,

-       pomaga pri vpisu na področju dodiplomskega študija v času vpisov.

 

Datum objave:

 

Rok za prijavo: 8 dni, od 16.03.2016 do 24.03.2016.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si