Datum objave: 24.03.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA INFORMATIKO

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri, magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri, 5 let vodstvenih delovnih izkušenj, izkušnje s področja razvoja informacijskih storitev ter varnosti in kakovosti, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:

-          načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,

-          vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,

-          zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,

-          skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,

-          skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 

-          za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,

-          v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,

-          daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,

-          ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

 

Podrobnejši opis:

-       organizira, razporeja in vodi delo v organizacijski enoti pristojni za razvoj storitev, varnost in kakovost

-       sodeluje pri uvajanju novih storitev s področja varnosti in kakovosti 

-       sodeluje pri uvajanju in vzdrževanju informacijskih rešitev

-       usklajuje informacijske zadeve povezane z razvojem storitev, varnostjo in kakovostjo

-       organizira posvetovanje z uporabniki za potrebe razvoja storitev, varnosti in kakovosti

-       opravlja druge naloge po navodilih predpostavljenih.

 

Rok za prijavo:  24. 3. 2016 – 5. 4. 2016
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:

-          vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596

-          vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615