Datum objave: 05.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

(rok 5 dni od objave )

 

Članica

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4, Portorož

 

Razpisano delovno mesto

VISOKOŠOLSKI UČITELJ

DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR

 za področje TERMODINAMIKE

IN LADIJSKI PARNI POSTROJI

Pogoji za opravljanje dela

doktorat znanosti,

veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje termodinamike in ladijski parni postroji

zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas,

znanje slovenščine, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

Kratek opis dela in nalog:

·    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam,

·    organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,

·    predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa,

·    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,

·    mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,

·    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

Rok za prijavo:

 

 

 

 

 

 

Pričetek dela:

5 dni od objave, do 09.04.2016 RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

predvidoma od 01.10.2016

Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela

05 67 67 221

E- mail: