Datum objave: 06.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 

Članica

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4

Portorož

 

1. Razpisano delovno mesto

ASISTENT M/Ž  za področje POMORSTVA

 

Šifra DM D010001

 

2. Pogoji za opravljanje dela

Univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke s področja pomorstva,

veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Pomorstva oz. izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,

zaposlitev za določen čas, za polni delovni čas,

tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

Posebni pogoji za izvolitev v naziv visokošolskega sodelavca za potrebe Katedre za navtiko so: - izkušnje pri delu, kar se dokazuje s pooblastilom prvega častnika krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW II/2).

 

3. Kratek opis dela in nalog:

·    priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,

·    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·    osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Rok za prijavo:

5 dni      do vključno 11.04.2016

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

 

5 Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela

05 67 67 221

E- mail: