Datum objave: 06.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D010001 ASISTENT M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas (nadomeščanje začasno odsotnega delavca, za največ eno leto) za polni delovni čas, 40 ur na teden, poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) pravne smeri,
  • (veljaven habilitacijski naziv asistent za področje javna uprava/ustavna ureditev ali izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent za področje javna uprava/ustavna ureditev v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe).

Ostala znanja in veščine:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • tekoče znanje angleškega jezika,
  • retorične sposobnosti,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , najkasneje do 1. 5. 2016.
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: