Datum objave: 06.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja angleškega jezika

-          veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja oz. ustreznost habilitaciji za področje angleškega jezika

-          retorične sposobnosti

-          inovativnost

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

-          zaželena sposobnost timskega dela

 

Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

Rok za prijavo:

60 dni, do vključno 5. 6. 2016

Kandidat posreduje prošnjo, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, bibliografijo, reference s področje uporabnega jezikoslovja in /ali prevodoslovja in /ali leksike, dokazila o izobrazbi, motivacijsko pismo, funkcionalna znanja, na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2016.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: