Datum objave: 14.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0 (m/ž)

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: H017004, Tarifni razred: VII/2, Plačna podskupina: H1, Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.05.2016 do 31.10.2016, Poskusno delo: 3 mesece.

·         Delovne izkušnje: 1 leto.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) meteorološke smeri ali magistrska izobrazba meteorološke smeri,

·         inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

 

Opis dela in nalog:

-       znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (ESA-PECS Mesoscale wind profiles and data assimilation for numerical weather prediction);

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;

-          sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

Delavec, zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent, lahko (izvaja (opravlja):

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

 

 

Datum objave: 14.04.2016.

 

Rok za prijavo: 3 dni, od 14.04.2016 do 19.04.2016.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba        

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si