Datum objave: 21.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok 3 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za lesarstvo, Rožna dol.c VIII/34, Ljubljana

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.   Pogoji za opravljanje dela:

-      habilitacijski naziv za področje patologija in zaščita lesa

-      doktorat znanosti

3.   Kratek opis dela in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4.   Rok za prijavo:  3 dni od objave

     Pričetek dela 1.5.2016.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zoran Trošt

Telefonska številka: 01 320 3601