Datum objave: 22.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

  

1.   Razpisano delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) - VODJA KADROVSKE SLUŽBE - M/Ž          

za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba:

-          visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne smeri

-          magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri

 

Funkcionalna znanja:  

Aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.       

 

Delovne izkušnje:

-     3 leta ustreznih delovnih izkušenj

 

Poskusno delo:

                -    3 mesece

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

Splošni opis:

-          organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju ,

-          nadzira in koordinira dela drugih delavcev, 

-          sodeluje in usklajuje naloge službe ,

-          izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze,

-          koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo,

-          predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe

-          oblikuje zapisnike,

-          svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva,

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Podrobnejši opis:

-          usklajevanje in izvajanje kadrovske strategije in politike,

-          priprava dokumentov in pogodb, povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih,

-          pripravljanje predloga letnega kadrovskega načrta, kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter plana kadrov,

-          priprava sistemizacije delovnih mest vodenje postopkov za habilitacijo pedagoških delavcev,

-          pripravljanje gradiv s področja delovnih razmerij za senat, komisijo za kadrovske zadeve - habilitacije in upravni odbor fakultete z izdelavo sklepov,

-          pripravljanje pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, avtorskih in podjemnih pogodb,

-          priprava letnega delovnega načrta službe,

-          vodenje statistik s kadrovskega področja,

-          spremljanje delovno-pravne zakonodaje,

-          vodenje celotnega arhiva kadrovske službe fakultete,

-          vodenje postopkov pri zaposlovanju tujcev.      

 

4.   Rok za prijavo:

Rok za prijavo je 10.5.2016, kandidati naj prijavo posredujejo po pošti.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tamara Kaše

Telefonska številka: 01 5892 437