Datum objave: 25.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM - D010001 za

izvajanje vaj pri predmetih s področje fizike in gradbene fizike

 

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti (prejšnji) s področja fizike

-          doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja fizike

-          veljaven habilitacijski naziv: Asistent za področje Fizika

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

-          pripravljenost za raziskovalno delo na področjih dela fakultete

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

 

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

 

      Datum objave:  26.4.2016, rok:  do 9.5.2016

 

Pričetek dela: Zaposlitev bo možna po potrditvi kadrovskega načrta UL za leto 2016 s strani vlade RS.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

 

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: