Datum objave: 26.04.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

 Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto (po upokojitvi):        

 

»VISOKOŠOLSKI UČITELJ» M/Ž za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,

šifra DM: D019001, šifra naziva: N:1, 2 ali 3, tarifni razred: IX.

Pričetek dela: 01.10.2016

Pogoji za opravljanje dela:  

o   doktorat znanosti ( prejšnji ) smeri arhitektura ali

o   doktorat znanosti (3.Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali

o   priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

o   veljaven habilitacijski naziv docent /izredni profesor/ redni profesor za področje arhitekture, urbanizma, oblikovanja ali arhitekturne tehnologije.         

Funkcionalna znanja:         

           

-       retorične sposobnosti, inovativnost,

-       smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:            

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave

Zaposlitev izbranega kandidata/ke bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

 Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

 Kontaktna oseba na članici:  

dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA

telefon: 01/2000 721

e-mail: mitja.blaganje@fa.uni-lj.si

 

                                                                                             

 

                                                                                   prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan UL FA

 

Ljubljana, 22.04.2016