Datum objave: 12.05.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT/ASISTENT - D010001

za izvajanje vaj na Katedri za stavbe in konstrukcijske elemente

 

s polnim delovnim časom, za določen čas 1 leta

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer ali

-          magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer

-          veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

 

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

 

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

 

     Datum objave:  12.5.2016, rok 8 dni;  do 20.5.2016

 

Pričetek dela: Zaposlitev bo možna po potrditvi kadrovskega načrta UL za leto 2016 s strani vlade RS.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m: .

 

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: