Datum objave: 19.05.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (za področje ekonomika javnega sektorja)
Zaposlitev za določen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma za eno leto (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji in sedanji),
 • veljaven habilitacijski naziv, pridobljen na Univerzi v Ljubljani: docent/izredni profesor/redni profesor za področje ekonomika javnega sektorja.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje,
 • retorične sposobnosti,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • izkušnje na področju visokošolskega pedagoškega dela.
 • Kratek opis dela in nalog:
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije:

 • osrednje področje znanstveno-raziskovalnega dela: ekonomika javnega sektorja,
 • izkazana sposobnost pridobivanja in vodenja nacionalnih ali mednarodnih projektov,
 • kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija.

Rok za prijavo: 90 dni od objave, do vključno 17.8. 2016.

 • Obvezne priloge k prijavi:
 • življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in popolna bibliografija del,
 • seznam najpomembnejših objav (največ 10),
 • seznam uspešnih prijav na projekte,
 • dokazila o kvalitetnem pedagoškem delu.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na el. naslov: .

Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj, 01 5805 560.