Datum objave: 24.05.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA
, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Uvod v multimedijske sisteme (UN), Radijski in televizijski sistemi (UN), Studijska in snemalna tehnika (UN), Multimedijski sistemi (UN), Montaža in postprodukcija vsebin (UN), RTV sistemi (VSŠ) in Studijska in snemalna tehnika (VSŠ).

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s polovičnim delovnim časom, od 01.10.2016 do 30.09.2018.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali

 

 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali

 

 • doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
 • doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
 
Funkcionalna znanja:

 • poznavanje delovanja radijskih in televizijskih sistemov
 • uporaba opreme za oddajanje in izvajanje meritev na digitalnih televizijskih sistemih
 • razvoj interaktivnih aplikacij na TV sprejemnikih
 • poznavanje in uporaba opreme v različnih AV studijih
 • poznavanje in uporabo orodij in opreme za zajem in obdelavo videa in zvoka
 • poznavanje in sposobnost načrtovanja različnih MM sistemov 
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 7 dni, od 24.05.2016 do 01.06.2016

Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: