Datum objave: 24.05.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

AVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ELEKTROTEHNIKA
(M/Ž) za izvajanje predmetov: Programska oprema telekomunikacijskih sistemov in Telekomunikacijske storitve.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s polovičnim delovnim časom od 01.10.2016 do 30.09.2018.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti, 
 • izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti dela.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

Potrebna dodatna znanja:

 • strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja načrtovanja in razvoja aplikativne programske opreme,
 • poznavanje postopka inženiringa zahtev,
 • poznavanje nižjenivojskega delovanja operacijskih sistemov,
 • poznavanje podatkovnih baz in porazdeljenih informacijskih sistemov,
 • strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja komunikacijskih, multimedijskih in internetnih storitev,
 • poznavanje storitvenih arhitektur in tehnologij za zagotavljanje: operaterskih glasovnih storitev (IP telefonija), operaterskih multimedijskih storitev (IP televizija), internetnih storitev, spleta in interneta stvari, strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja dela na evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektih.

Rok za prijavo: 60 dni, od 24.05.2016 do 23.07.2016
Začetek dela: 01.10.2016

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: