Datum objave: 26.05.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST                        

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   

                  VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI / REDNI PROFESOR

                  ZA PODROČJE HUMANISTIKE ALI DRUŽBOSLOVJA

 

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti

-          izvolitev v habilitacijski naziv visokošolski učitelj (oz. izpolnjen pogoj z dnem nastopa dela) za področje humanistike ali družboslovja,

-          zaželene so izkušnje z delom v pedagoškem procesu

-          ker iščemo kandidata za izvajanje točno določenih predmetov – Islam in Zahod, Kritična teorija kulture, Kulturna konstrukcija Evrope in Moderna književnost in družbene ideologije, mora imeti kandidat ustrezno bibliografijo za področja, ki pokrivajo zgoraj naštete predmete

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Podrobnejši opis:

-          sodelovanje pri upravljanju fakultete

-          znanstvenoraziskovalno delo

 

 

4.       Rok za prijavo:                  26. 5. 2016 do 25. 7. 2016              

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

 

5.       Računalniški programi:     dobro poznavanje MS Office

 

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

                   

7.       Delovno razmerje:             določen čas 2 leti (s poskusno dobo 3 mesece)

                                             možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

                                         polni delovni čas – 100% oz. 40 ur/teden

zaposlitev od: predvidoma v študijskem letu 2016/2017                         

 

 

                                                                                                                            

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si