Datum objave: 01.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto  - za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka »ASISTENT» M/Ž za določen čas, s polnim delovnim časom, šifra DM: D010001, šifra naziva: N:1, 2 ali 3, tarifni razred: VII/2, VIII ali IX.

Predviden pričetek dela: 01.07.2016

Pogoji za opravljanje dela:  

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture,
 • veljaven habilitacijski naziv »ASISTENT« za področje arhitektura, urbanizem, oblikovanje ali arhitekturna tehnologija.

Funkcionalna znanja: 

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij.

Kratek opis dela in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalni nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave, to je do vključno 6.6.2016.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 

dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA
telefon: 01/2000 721
e-mail: .