Datum objave: 07.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta


 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:         FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,

 Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

1.      Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI (Ž/M) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

 

-          doktorat znanosti iz literarnih ved,

-          habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) oz. ustreznost habilitaciji za področje slovenske književnosti;

-          tekoče znanje slovenščine in vsaj enega tujega jezika,

-          retorične sposobnosti,

-          inovativnost,

-          smisel za organizacijo svojega dela,

-          sposobnost sodelovanja.

 

3.      Kratek opis del in nalog:

 

-        predavanja študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in druge oblike pedagoškega dela (govorilne ure ipd.),

-        priprava in popravljanje izpitnih nalog ter ocenjevanje,

-        usmerjanje študentskega raziskovanja in študija in mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-        znanstveno raziskovanje in objavljanje rezultatov v mednarodno priznanih revijah in monografijah,

-        oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-        organizacija predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke, koordinacija izvedbe z drugimi izvajalci.

 

4.      Rok za prijavo:

60 dni, do vključno 6. 8. 2016

 

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

-          življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,

-          bibliografijo,

-          reference s področij empiričnih raziskav in literarne teorije za izvedbo predmetov Literatura in mediji, Literatura in kulturne ustanove, Obdobja in slogi, Literarna teorija,

-          motivacijsko pismo,

-          seznam funkcionalnih znanj

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

 

5.      Predviden pričetek dela: 1. 10. 2016.

 

6.      Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: