Datum objave: 07.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:         FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,

                        Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE SLOVENSKE IN OBČE ZGODOVINE ZGODNJEGA NOVEGA VEKA (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja zgodovine

-          habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

-          retorične sposobnosti,

-          inovativnost,

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,

-          zaželena sposobnost timskega dela.

 

 

3.      Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.      Drugo

Od kandidata se pričakuje, da je aktivno vpet v mednarodno akademsko in raziskovalno okolje. Zaželeno je, da je težišče kandidatovih raziskav osredotočeno na slovenski prostor v zgodnjem novem veku s posebnim poudarkom na zgodovini dežel Notranje Avstrije in zgodovini Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti.

 

5.      Rok za prijavo:

60 dni, do vključno 6. 8. 2016

 

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

-          Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj

-          Bibliografija

-          Reference z ustreznega področja

-          Motivacijsko pismo

-          Seznam funkcionalnih znanj

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

.

6.      Predviden pričetek dela: 1. 10. 2016

 

7.      Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: