Datum objave: 08.06.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:         FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,

 Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

1.      Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE HRVAŠKE, SRBSKE, BOSANSKE IN ČRNOGORSKE KNJIŽEVNOSTI (Ž/M)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

 

-          doktorat znanosti iz literarnih ved,

-          habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje hrvaške, srbske, bosanske in črnogorske književnosti oz. ustreznost habilitaciji za področje hrvaške, srbske, bosanske in črnogorske književnosti;

-          znanje hrvaškega/srbskega/bosanskega/črnogorskega jezika,

-          retorične sposobnosti,

-          inovativnost,

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

-          sposobnost timskega dela

 

3.      Kratek opis del in nalog:

 

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh dejavnosti za izvedbo študijskih predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela z drugimi izvajalci predmetov,

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških dejavnosti pri predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih dejavnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri drugih dejavnostih, povezanih s pedagoškim oz. znanstveno raziskovalnim delom na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.).

 

4.      Rok za prijavo:

60 dni, do vključno 7. 8. 2016

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 

- bibliografija

- reference s področja literarne zgodovine in literarne teorije

- motivacijsko pismo

- funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

 

5.      Predviden pričetek dela: 1. 10. 2016.

 

6.      Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: